Tävlingsregler

Allmänna regler

Det är deltagarnas ansvar att känna till och följa reglerna för Åland Swimrun.

Tävlande på Tough-, Long och och Beautiful Enough -distanserna skall vara minst 18 år (16 år i sällskap med vuxen) och vara simkunniga i öppet vatten.
På Short Enough finns ingen nedre åldersgräns, men barn under 12 år i sällskap med vuxen.

De tävlande skall respektera medtävlande, arrangörer, publik och boende i området. Även djurlivet skall respekteras utmed hela banan.

Dopning är förbjudet enligt Finländsk antidopningslagstiftning (2015).

Arrangörerna fungerar som tävlingsjury och beslutar om diskvalificering, utfall av protest och eventuella ban- och regeländringar. Juryns beslut är definitivt.

Tävlande diskvalificeras omedelbart vid följande händelser:

 • Avviker från den anvisade banan i syfte att förkorta sträckan (Long Enough, Beautiful Enough, Short Enough)
 • Tar hjälp av fortskaffningsmedel eller personer utanför tävlingsorganisationen
 • Saknar fullständig säkerhetsutrustning och/eller lämnar ifrån sig den längs banan.

Eventuell protest skall vara arrangörerna tillhanda skriftligen 1 timme efter målgång och innehålla:

 • Tid och plats
 • Lagets startnummer och medlemmarnas underskrifter
 • Nummer och namn på det lag som protesten riktar sig mot.
 • Orsak till protesten, beskrivning av situationen
 • Vittnen (om möjligt).

Juryn beslut delges de involverade så fort som möjligt.

Arrangörerna har rätt att fotografera och filma deltagarna under tävlingsdagen för att använda materialet i kommande marknadsföring av evenemanget.

Medverkan i Åland Swimrun sker på egen risk. Tävlingsarrangören har inget ansvar för eventuella olyckor som sker under tävlingens gång. Deltagarna rekommenderas att ha en egen olycksfallsförsäkring.

Säkerhet

I duo-klasserna skall lagmedlemmarna genomföra tävlingen tillsammans. Under löpavsnitten får deltagarna inte vara mera än 30 meter från varandra och under simetapperna får avståndet inte överstiga 10 meter.

Om något skulle hända under tävlingen är samtliga tävlanden solidariskt ansvariga för att hjälpa eventuell lagkamrat eller medtävlande i nöd.

Följebåtar kommer att finnas längs rutten. Vid behov av hjälp är signalen för att påkalla uppmärksamhet att röra armen i svepande rörelser ovanför huvudet.

Lag/ deltagare som avbryter är ansvariga att anmäla detta så fort som möjligt till arrangörerna.

Vid extrema vädersituationer förbehåller sig arrangörerna rätten att i första hand ändra bansträckningen för att kunna genomföra tävlingen och i andra hand ställa in tävlingen om det på grund av vädersituationen inte går att genomföra tävlingen med fullgod säkerhet för de tävlande.

Obligatorisk säkerhetsutrustning skall medföras och bäras på ett korrekt sätt (se Utrustning)

 

Utrustning

Längs med hela loppet är det ett krav att lagen bär med sig den obligatoriska utrustning som anges nedan. Slumpvisa kontroller kan ske och lag/ deltagare som saknar obligatorisk utrustning kommer att bli diskvalificerade.

Det är inte tillåtet att lämna ifrån sig utrustning längs med banan utan lagen/deltagaren skall själv bära med sig all utrustning från start till mål. Andra fall leder till diskvalificering.

Obligatorisk utrustning

 • Visselpipa (1st/deltagare)
 • Vattentätt förpackat första hjälpen – bandage (1st/lag) *)

Arrangörerna tillhandahåller följande:

 • Nummerväst (1st/ deltagare) skall vara väl synlig under hela tävlingen
 • Badmössa (1st/ deltagare), skall bäras åtminstone vid simningen
 • Utrustning för tidtagning

*)  Gäller endast Tough Enough-distans

Tillåten utrustning

 • Simglasögon
 • Våtdräkt
 • Kompass (rekommenderas speciellt på Tough Enough-distansen)
 • Ruttkarta (1st/lag, rekommenderas speciellt på Tough Enough-distansen)
 • Vatten/ Energidryck OBS! Skall märkas med tävlingsnummer
 • Snabb energi i form av t.ex. bar eller gel OBS! Skall märkas med tävlingsnummer
 • Simfenor
 • Cyklop/ snorkel
 • Handpaddel
 • Flythjälpmedel, max 60x100cm

För att få använda utrustning som inte är nämnd ovan behövs ett godkännande från tävlingsorganisationen.